PRODUKTER

Laserkällor, optik, maskiner och anläggningar.


Användarvänlighet, prestanda, precision och tillgänglighet.

Lasrar och optik

Källor, verktyg, optik, fibrer, tillbehör


Stort utbud av alla typer av laserkällor, verktyg och optiska enheter.

MAGNUS STJERNBERG

0724-027466

magnus.stjernberg@k-solutions.se

Maskiner och anläggningar

Lasermaskiner, robotceller, hanteringsutrustning, visionsystem


Universella eller specialiserade utrustningar, det finns en lösningar för alla.