MASKINER

Maskiner och kundanpassade lösning med eller utan laser.


Användarvänlighet, prestanda, precision och tillgänglighet.


Sammanfogning

Svetsning, hårdlödning, mjuklödning, hybridsvetsning, skannersvetsning


Sammanfogning med laser används främst för att sammanfoga komponenter där hög hastighet med minimal värmepåverkan, små fogar och låg termisk deformation krävs. Tack vare detta kan laserfogningsprocesser enkelt automatiseras med högsta precision. De är en allt större del av dagens moderna industri, oavsett material, och används bland annat inom medicinsk industri där krav på fina fogar utan porer finns, till smyckes- och elektronikindustrin där precision och småskalighet är viktigt samt för att svetsa ihop bilkarosser inom bilindustrin.

MAGNUS STJERNBERG

0724-027466

magnus.stjernberg@k-solutions.se


Bearbetning

Skärning, kapning, borrning, håltagning, perforering, ritsning, ablation, skannerskärning


Laserbearbetning används för alla typer av material där komplexa konturer kräver exakt, snabb och beröringsfri bearbetning. Lasrar skapar smala spalter så avverkning av material sker med hög precision, även på djupet. Denna metod deformerar inte materialet och i många fall är efterbearbetning inte ens  nödvändig.

Identifiering

Märkning, tryckning, etikettering, kodning


Lasermärkning ger en permanent märkning på produkten snabbt och kräver minimal tillsyn och underhåll. Det krävs inga kemikalier och ger inget restavfall. Ytan berörs heller inte och kräver därför inte samma grad av fixturering. Oberoende av material och metod, erbjuder lasermärkning nästan obegränsade möjligheter när det gäller märkningens innehåll och form. Den flexibla, mjukvarukontrollerade processen möjliggör individuellt märkningsinnehåll samt on-the-fly märkning av rörliga objekt, utan att behöva stoppa rörelsen.

Additiv tillverkning

3D printning, LMD (Laser Metal Deposition)


3D printning eller LMD är en teknik som metallurgiskt binder legeringar till ytan av en metall med en låg grad av utspädning och den är särskilt lämpad för användning i automatiserade applikationer med hög volym. Processen använder en laserstråle för att smälta ytan på en metall, och tillsätta annat material i pulverform eller som tråd. Processen används inom industrier som flyg- och rymdindustrin, energiteknik, petrokemikalier, fordonsindustrin och mediciteknik.

Ytbehandling

Gravering, härdning, glödgning, ytstrukturering, rengöring


Ytbehandling är en samlingsbeteckning för applikationer där laserstrålen inte penetrerar materialet så djupt. Denna typ av ytbehandling kännetecknas av det faktum att det förändrar de mekaniska egenskaperna eller ytegenskaperna hos en befintlig komponent, som bland annat att öka hållbarhet och slitagetålighet, öka friktion och att ta bort oönskade legeringar.

Utbildningar

Laserteaori, lasersäkerhet


Lasrar används på många ställen i vår vardag. De flesta lasrar har låg effekt, eller är väl inbyggda i apparater och maskiner, så att laserstrålen inte utgör någon fara för våra ögon. Men att använda laser på sin arbetsplats krävs i många fall utbildad personal och behöriga skyddsombud utbildade i lasersäkerhet.


Vi erbjuder rådgivning och utbildning inom lasersäkerhet.

Maskinbetjäning

CNC-maskiner, formsprutor, ugnar, pressar


Maskinbetjäning med robot gör att kvalificerade CNC-operatörer och programmerare slipper det tunga jobbet med att ladda och plundra maskinen, eller när produkter ska plockas direkt ur en pall eller låda. Maskinen kan plocka både strukturerat och ostrukturerat beroende på ditt behov. Med hjälp av visionssystem som guidar roboten lämnas och hämtas produkter alltid rätt orienterade.

Materialhantering

Plocka, packa, förflytta, stapla


En robot för materialhantering minskar stilleståndstiden, minskar risken för skador på grund av tungt och monotont arbete och ökar produktiviteten. Robotautomatisering innebär förstås också möjlighet till obemannad drift.

Montering

Gravering, härdning, glödgning, ytstrukturering, rengöring


Industrirobotar kan användas för att automatisera uppgiften att sätta ihop eller ta isär en produkt, som t.ex fordonsdetaljer, möbler eller elektronikkomponenter. Roboten kan antingen använda ett monteringsverktyg, eller flytta arbetsstycket till och från en stationär monteringsstation.

Sortering och plockningPlocka är att med hjälp av en robot bringa ordning och placera oordnade produkter i ett smart mönster. Ofta är målet med att skapa en särskild ordning, att nästa robot ska ha möjlighet att packa flera produkter samtidigt i en och samma förpackning riktigt snabbt.


För att plocka produkterna behövs ofta visionlösningar som förvandlar robotarna till seende maskiner.

Pallkragemontering


Att sätta pallkragar på pallar är ett tidskrävande arbete, där ofta två personer hjälps åt under kortare perioder flera gånger om dagen. Den sammanlagda arbetstiden kan uppgå till flera timmar per dag. Arbetet är inte heller riskfritt och personalen riskerar exempelvis felbelastning av ryggen och att klämma sig.

Effektiv pallkragemontering som fristående eller integrerad del i produktionslinjer.


Automatiskt

Enkel och flexibel robotlösning, som kan utrustas med pallkragsmagasin för både hel- och halvpall, samt kompletteras med automatiskt pallmagasin. Presstation för riktning av gångjärn. Både nya och använda pallkragar kan behöva riktning av gångjärn. Komplettera med automatiserad påplockning av gods på pallen, samt integrera bandmaskin med mera för en komplett paletteringslösning


Manuellt

En lättare mobil lösning. Vi har utvecklat ett verktyg för att resa pallkragar där en person kan hantera momenten själv och där vikten av pallkragen balanseras ut av verktyget.