LasermärkningVid lasermärkning framställs text och grafik med hjälp av fokuserat ljus som bearbetar materialet. Detta ger en permanent märkning på produkten, komponenten eller artikeln som då får en livslång spårbarhet. Exempel på märkning kan vara företagets namn och logotyp, artikelnummer och streckkod. 

Fördelarna med lasermärkning är att det går snabbt, är informationsrikt och kräver minimal tillsyn och underhåll. Det krävs inga kemikalier och ger inget restavfall. Ytan berörs heller inte och kräver därför inte samma grad av fixturering. Lasermärkning är kostnadseffektivt, kräver inte en plan yta för märkningen och kan användas till de flesta material. Utseendet på märkningen går enkelt och snabbt att ändra och kan fås mycket estetiskt tilltalande. 

Lasermärkning kan göras på några olika sätt. 

 • Genom glödgning av materialet fås ett färgomslag då materialet reagerar med syret i luften under upphettning. 
 • Att gravera materialet gör att en visuell kontrast fås genom skuggningen av graveringsspåret. 
 • Att omfärga plastiska material kan göras på flera sätt; blekning, förkolning och skumning av plastmaterialet. 
 • Genom att ta bort det belagda skiktet får man en kontrast mellan beläggningen och det underliggande materrialet. 

I många fall kan man kombinera dessa olika tekniker och skapa en flerfärgsmärkning. Läs mer om de olika teknikernas fördelar nedan. 


Glödgning (annealing)

 • Fungerar på vissa metaller 
 • Färgomslag sker genom reaktion med syre under upphettning av materialet 
 • Penetrationsdjup ca 5 μm 
 • Linjebredd 80 - 150 μm 
 • Ytupphöjning mindre än 1 μm 


Gravering (engraving)

 • Fungerar på metaller, plast och keramiska material 
 • Kontrast fås genom skuggningen i spåret 
 • Penetrationsdjup ca 150 μm 
 • Linjebredd 80 - 120 μm 
 • Ytupphöjning längs spåret ​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​Omfärgning (coloring)

 • Fungerar på plaster 
 • Färgomslag/kontrast sker genom blekning, förkolning eller skumning 
 • Penetrationsdjup upp till 200 μm 
 • Linjebredd mer än 100 μm 


Avverkning (removal)

 • Fungerar på belagda material 
 • Färgomslag sker genom avverkning av det belagda skiktet 
 • Penetrationsdjup upp till 100 μm eller mer 
 • Linjebredd 80 - 150 μm