Laserperforering


Lasrar, och då speciellt de högfrekvent och snabbt modulerade CO2-lasrarna med utomordentlig effektstabilitet, är speciellt lämpade för att perforera papper eller plastfilm. Vanligtvis produceras material i hastigheter upp till 700m/min. Med laserperforering kan hål med diameter från 50 μm till 400 μm göras.